เมอร์เซอร์, เจเรมี.

ปารีส / พำนัก / คน / รัก / หนังสือ / ปารีส พำนัก คนรักหนังสือ Jeremy Mercer เขียน ; ศรรวริศา แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กำมะหยี่, 2552. - 339 หน้า.

แปลจาก: Time was soft there : a Paris sojourn at Shakespeare & Co. c2005. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษอีกชื่อ: Books, baguettes and bedbugs : the left bank world of Shakespeare & Co.

9786169004233

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544