มูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949-

ราตรีมหัศจรรย์ / Haruki Murakami เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กำมะหยี่, 2551. - 160 หน้า.

แปลจาก: After dark. c2004.

9789741090259

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544