พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2516-

ธัมมิกประชาธิปไตย = [Buddhist democracy] / Buddhist democracy ว. วชิรเมธี, วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, อัญชลีพร กุสุมภ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550 [2007] - 104 หน้า : ภาพประกอบ. - ธรรมาภิวัตน์ .

9789747263756


พุทธศาสนากับการเมือง.

BQ4570.ก55 / พ3666 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544