มหาสวัสดี : 150 ปี มหานทีพระราชทาน / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - นครปฐม : โครงการศิลปศาสตร์อาสา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010] - ก-ฒ, 227 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่. - เอกสารชุดศาลายาศึกษา ; ลำดับที่ 6 .

9789741112807


วังมหาสวัสดิ์.


วัดทางพุทธศาสนา -- ไทย -- ประวัติ.


คลองมหาสวัสดิ์ (นครปฐม)

HE492.55.ฮ5ม56 / ม56 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544