เกษียร เตชะพีระ.

สงครามระหว่างสี. [เล่ม] 1, ก่อนถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับ / ก่อนถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับ เกษียร เตชะพีระ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2553. - 228 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167347240 (ล. 1)


รัฐประหาร -- ไทย.
กลุ่มคนวุ่นวาย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549-2550.

JQ1745 / .ก9923 2553 ล. 1

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)