นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483-

นิธิ เอียวศรีวงศ์ อ่านการเมืองไทย. [เล่ม] 3, การเมืองของเสื้อแดง. การเมืองของเสื้อแดง - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2553. - 191 หน้า.

9786167347226


กลุ่มคนวุ่นวาย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2553.

JQ1745 / .น648 2553 ล. 3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544