ตำราจักษุวิทยา / โดย สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, โกศล คำพิทักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - [ปทุมธานี] : สาขาวิชา, 2550. - 175 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ).

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2548.

9749508351 9789749508350


จักษุวิทยา.
โรคตา.

WW100 / .ต646 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544