เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492-

จากจิตวิญญาณถึงบ้านเมือง : รวมปาฐกถา พ.ศ. 2552-2553 / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. - พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2553. - 222 หน้า.

9789749748749

PL4209.ส755 / 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544