ระพี สาคริก, 2465-

แผ่นดินถิ่นเกิด : เกษตรกรรม การศึกษาและอนาคตของแผ่นดินในทัศนะของ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก / ผู้เขียน ระพี สาคริก. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ทางช้างเผือก, 2553. - 311 หน้า : ภาพประกอบ.

9786169023234


เกษตรกรรม -- ไทย.

S471.ท9 / ร635 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544