อนุสรณ์ ธรรมใจ.

ปฏิรูปเศรษฐกิจ ก่อนวิกฤติย้อนรอย / อนุสรณ์ ธรรมใจ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2553. - 208 หน้า.

9786161400873


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- 2551-
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .อ374 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544