ยุคอนารยะ.

ปฏิรูปประเทศไทย / ยุคอนารยะ. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : ไว้ลาย, 2553. - 223 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดการเมืองไทย .

9786167358055


ไทย -- นโยบายสังคม.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HN700.55.ก8 / ย725 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544