อาจารย์นพ 65 / รวมบทความทางวิชาการ ในโอกาสครบ 65 ปี รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ. [คณะศิษย์และสำนักพิมพ์วิญญูชน]. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553 [2010] - 323 หน้า : แผนที่.

9789742889166


นพนิธิ สุริยะ.


สิทธิมนุษยชน -- ไทย.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สัญญาระหว่างประเทศ.

KZ1013.ก6 / 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544