เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์.

พม่าผ่าเมือง : วิเคราะห์การเมืองพม่าใต้อาญาเผด็จการทหาร / เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง). - กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2553. - 605 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ครั้งที่ 2 ใช้ชื่อเรื่อง: พม่าผ่าเมือง.

9786165100229


พม่า -- การเมืองและการปกครอง.

JQ449 2531 / .ห3 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544