วากเนอร์, รอดด์.

พลังแห่งเรา-- 2 / พลังแห่งเราสอง ผู้เขียน Rodd Wagner and Gale Muller ; ผู้แปล อนุชิต ศิริกิจ และ นันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท ยูบีซีแอล บุ๊คส์ จำกัด, 2553 [2010] - 199 หน้า.

แปลจาก: Power of 2 : how to make the most of your partnerships at work and in life. 2009.

9786169025788


มนุษยสัมพันธ์.
หุ้นส่วน.
การจัดการ.

HM1106 / .ว612 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544