ช่องว่างนโยบายรัฐบาล / 1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล โดย กลุ่มโครงการจับตานโยบายรัฐบาล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ปัทมาวดี ซูซูกิ. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2553 [2010] - 272 หน้า : ภาพประกอบ.

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


นโยบายของรัฐ -- ไทย -- การประชุม.

JQ1745.ก55น4 / ก638 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544