จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. เล่ม 2 / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ; คณะบรรณาธิการ สุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ... [และคนอื่น ๆ]. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2553] [2010]. - หน้า 539-964 : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระกรุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551.

9789744173676


กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551.
กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551 --ความตายและพิธีศพ.

DS570.45.ก54 / จ35 2553 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544