ชิน บำรุงพงศ์, 2472-

ประกาศิตพิศวาส. ล. 3 / โดย ว. ณ เมืองลุง. - กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2544 [2001] - หน้า 861-1290.

9748797473 (ชุด)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544