รวมบทสรุปผู้บริหารการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / [คณะผู้จัดทำ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552 [2009] - 580 หน้า : แผนที่.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ร545 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544