ชิน บำรุงพงศ์, 2472-

เทพบุตรยุทธจักร. ล. 3 / โดย ว. ณ เมืองลุง. - กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2545 [2002] - หน้า 733-1098.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2521 ของ ประพันธ์สาส์น.

9744350164 (ชุด)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544