ชมัยภร แสงกระจ่าง, 2493-

ดั่งดาวระยิบฟ้า / ชมัยภร แสงกระจ่าง. - พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : คมบาง, 2553. - 340 หน้า.

9786169011149

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544