วิมล ศิริไพบูลย์, 2479-

เทวปักษี. ล. 1 / ลักษณวดี. - พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2553. - หน้า 1-286.

9786162141720

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544