วิมล ศิริไพบูลย์, 2479-

เทวปักษี. ล. 2 / ลักษณวดี. - พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2553. - หน้า 287-582.

9786162141737

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544