ชิน บำรุงพงศ์, 2472-

คัมภีร์นิรนาม. 2 / โดย ว. ณ เมืองลุง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จำกัด, 2545 [2002] - หน้า 446-897.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2513 ของ ประพันธ์สาส์น.

9743411615 (ชุด)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544