สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, 2521-

สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา / นิ้วกลม. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2553 [2010] - 204 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2553.

9789740206767

PL4209.ส448 / ส624 2553ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544