รู้ทันสื่อ : รวมบทความ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและประสบการณ์ด้านการรู้เท่าทันสื่อ / ผู้เขียน ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ธาม เชื้อสถาปนศิริ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ปิ่นโต พับลิชชิ่ง, 2554 [2011] - 307 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167309200


การรู้จักใช้สื่อ.
การวิเคราะห์สื่อ.

P96.ร7 / ร734 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544