ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-

คุณธรรม จริยธรรม กับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย : ปาฐกถาพิเศษ / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิธารน้ำใจ, [2550] [2007] - 59 หน้า.

ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์.


จริยธรรม -- ไทย.
เยาวชน -- ไทย -- การดำเนินชีวิต.

BJ1185.ท9 / ธ63 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544