รายงานประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / กรมสรรพสามิต = Annual Report / The Excise Department. - กรุงเทพฯ : กรม, [2553?]- - ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2552-

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


กรมสรรพสามิต--วารสาร.
Thailand. Excise Department --Periodicals.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544