แนวคำวินิจฉัยคดีปกครอง เกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ : กรณีการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ / คณะผู้จัดทำ ยงยุทธ อนุกูล ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2553. - 5, 127 หน้า.

9786167248400


ความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทย.
ละเมิด -- ไทย.

KPT2850 / .น853 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544