รายงานประจำปี ; สาระสำคัญ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / Annual report Annual review ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) = Annual report ; Annual review / TISCO Bank Public Company Limited. - กรุงเทพฯ : บริษัท, [2548?]- - ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2547-

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


ธนาคารทิสโก้--วารสาร.
TISCO Bank--Periodicals.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544