เฮสเคตต์, เจมส์ แอล.

OQ กลยุทธ์สำคัญที่ผลักดันผล "กำไร" อย่างยั่งยืน = The ownership quotient / Ownership quotient ผู้เขียน James L. Heskett, W. Earl Sasser, Joe Wheeler ; ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล, กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2554. - 336 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744141804


โฆษณาแบบปากต่อปาก.
การบริการลูกค้า.
กรรมสิทธิ์ในลูกจ้าง.

HF5827.95 / .ฮ75 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544