เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492-

วันที่หัวใจกลับบ้าน : บทสำรวจพื้นที่ว่าง ณ ใจกลางป่าอารมณ์ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. - พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2554 [2011] - 199 หน้า.

9789749748824

PL4209.ส755 / 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544