ประชา สุวีรานนท์, 2500-

ดีไซน์ + คัลเจอร์. [Design + culture] / 3 = ดีไซน์และคัลเจอร์. Design and culture 3 = Design + culture. 3 ประชา สุวีรานนท์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อ่าน, 2554 [2011] - 22, 280 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9786167158075


การออกแบบ.
การออกแบบ -- แง่สังคม.
การสื่อสารทางการออกแบบ.
เลขนศิลป์.

NK1510 / .ป46 2554 ล. 3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544