รายงานขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย / รายงานขนาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - กรุงเทพฯ : ส่วน, 2551- - ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2550-


สหกรณ์การเกษตร -- ไทย -- วารสาร.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544