นิพันธ์ วิเชียรน้อย.

การผังเมืองและการพัฒนาเมือง : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - 7, 180 หน้า : แผนที่.

9786167398433


กฎหมายผังเมือง -- ไทย.
ผังเมือง -- ไทย.

KPT3062 / .น635 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544