ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2554 / คณะผู้จัดทำ กองบรรณาธิการ วารสาร "เอกสารภาษีอากร" - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด, 2554 [2011] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

9786167126517


รัษฎากร -- ไทย.
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3544 / 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544