ศรายุทธ ทอนโพธิ์, 2524-

การนิรโทษกรรมทางภาษีอากร / Tax amnesty โดย ศรายุทธ ทอนโพธิ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. - 11, 172 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี)


นิรโทษกรรมทางภาษีอากร -- ไทย.
นิรโทษกรรมทางภาษีอากร -- สหรัฐอเมริกา.
นิรโทษกรรมทางภาษีอากร -- ฟิลิปปินส์.

KPT3705 / .ศ464 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544