ลักษิกา ถิ่นสันติสุข, 2529-

การเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา / Termination of intellectual property licensing agreement for an indefinite duration โดย ลักษิกา ถิ่นสันติสุข. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. - 16, 245 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)


ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
ข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิ -- ไทย.
การเลิกสัญญา -- ไทย.

KPT1155 / .ล625 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544