เกียรติ สิมะกูร.

ทำงานโรงแรมอย่างมืออาชีพ = Working professionally in a hotel / Working professionally in a hotel เขียน เกียรติ สิมะกูร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการ บริษัท ฮิวแมน เฮอริเทจ จำกัด, 2010 [2553] - 248 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิมพ์ซ้ำพิมพ์ครั้งที่ 1 2548.

9749320786


การจัดการโรงแรม.

TX911 / .ก84 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544