เกียรติ สิมะกูร.

กลยุทธ์พัฒนาโรงแรม = Towards a better hotel / Towards a better hotel เรียบเรียง เกียรติ สิมะกูร. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการ บริษัท ฮิวแมน เฮอริเทจ จำกัด, 2006 [2549] - 248 หน้า.

9749495136


การจัดการโรงแรม.

TX911 / .ก833 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544