จันทนา สาขากร.

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน / จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : หจก. ทีพีเอ็น เพรส, 2554. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

9786167211213


การตรวจสอบภายใน.

--บช 317--Highly correlated--AC 317--Highly correlated

HF5668.25 / .จ595 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544