คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ = Instructions for civil registration and nationality (in Thailand and aboard) / Instructions for civil registration and nationality (in Thailand and aboard) โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา. - กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2554] [2011] - 24 หน้า. - เอกสารวิชาการ ; ฉบับที่ 4 . - เอกสารวิชาการ (วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย) ; ฉบับที่ 4. .


ทะเบียนราษฎร -- ไทย.
สัญชาติ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544