เขียน ธีระวิทย์.

ทักษิณกับการเมืองไทย / เขียน ธีระวิทย์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2554 [2011] - 142 หน้า : ภาพประกอบ.

9786165360630


นโยบายของรัฐ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2544-2549.

JQ1745 / .ข83 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544