รักเกียรติ สุขธนะ, 2497-

คนดีชอบแก้ไข คน (อะไร) ชอบแก้ตัว / พระรักเกียรติ (รักขิตะธัมโม) สุขธนะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : เอแอนด์ดี บุ๊คส์, [2554] [2011] - 199 หน้า.


ธรรมะ (พุทธศาสนา) -- แง่การเมือง.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .พ467 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544