888 วัน คณะที่ปรึกษากฎหมายนายกรัฐมนตรี (22 มกราคม 2552-28 มิถุนายน 2554) / แปดร้อยแปดสิบแปดวันคณะที่ปรึกษากฎหมายนายกรัฐมนตรี (22 มกราคม 2552-28 มิถุนายน 2554) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2554 [2011] - 200 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786162350412


สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย.


กฎหมาย -- ไทย.

KPT2522 / .ก916 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544