โกสุมภ์ สายจันทร์.

ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา / โกสุมภ์ สายจันทร์. - พิมพ์ครั้งแรก. - เชียงใหม่ : บริษัท โชตนาพริ้นท์ จำกัด, 2554 [2011] - 92 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744966933


ประชาธิปไตย -- กัมพูชา.


กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง.

JQ935 / .ก957 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544