ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษา / นวลจันทร์ ปราบพาล ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009] - x, 774 หน้า : ภาพประกอบ.

9786165510431


กุมารเวชศาสตร์.

WS200 / .ป626 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544