นันทนา กปิลกาญจน์.

การปฏิวัติดอกมะลิในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ / นันทนา กปิลกาญจน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554 [2011] - 164 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9786165380942


ตะวันออกกลาง -- ประวัติศาสตร์.
ตะวันออกกลาง -- การเมืองและการปกครอง.
แอฟริกาเหนือ -- ประวัติศาสตร์.
แอฟริกาเหนือ -- การเมืองและการปกครอง.

DS62.4 / .น63 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544