กฤษณ์ ทองเลิศ, 2511-

การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ : แนวคิด เทคนิค การวิเคราะห์ / กฤษณ์ ทองเลิศ. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : อินทนิล, 2554 [2011] - 271 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786167577005 6167577005


การถ่ายภาพวารสารศาสตร์.

TR820 / .ก45 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544