พานทิพย์ แสงประเสริฐ, 2509-

การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเรื้อรัง : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ = Health promotion and chronic disease prevention : concepts to application / Health promotion and chronic disease prevention : concepts to application พานทิพย์ แสงประเสริฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - 12, 179 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167398457


สุขภาพ.
พฤติกรรมสุขภาพ.
โรคเรื้อรัง -- การป้องกันและควบคุม.

QT180 / .พ625 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544