คณิต ณ นคร, 2480-

กฎหมายอาญาภาคทั่วไป / คณิต ณ นคร. - พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2554 [2011] - 551 หน้า.

มีซีดีรอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9789742889654


กฎหมายอาญา.

K5018 / .ค298 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544